top of page

"תן לחפצים שלך הזדמנות שנייה לשמח מישהו"

מיזם ספסל הנתינה הוקם במטרה, לאפשר לחברי הקהילה לתת ולקבל פריטים טובים! שאינם צריכים ויכולים לשמש את האחר וישמחו את החבר/ שכן.

המטרה היא לחיות חיים מקיימים יותר 
להקטין צריכה, להגדיל שימוש חוזר, לשמור על כדור הארץ ולעודד שיתוף בקהילה.

לאור ההצלחה של היוזמה והנתינה רחבת הלב החלטנו להתאים את סוג נקודת הנתינה לצרכי הקהילה. 

היום, יש לנו צוותי מתנדבים שמתפעלים כ- 90 ספסלי נתינה, ארון נתינה, בתי נתינה, תחנות נתינה ועוד ברחבי הארץ.

יצרנו מגוון אפשרויות מעוצבות של נקודות נתינה והחלפה, שמזמינים את הקהילה לתת ולקחת בכבוד ובאהבה.

חברתי

עידוד תרבות של נתינה וקבלה.
ספסלי הנתינה יאפשרו תחושת קהילתיות, באמצעות כך שהם מאפשרים תרומה ושייכות דרך ההזדמנות לחלוק ולהתחבר.

אקולוגי

יצירת שלב נוסף בחיי המוצר דרך ספסלי הנתינה.
 תושבים יכולים להעביר הלאה חפצים שהם לא משתמשים בהם, במקום שחפצים אלו יזרקו או יושמדו.

כלכלי

 אפשר לחסוך קניות רבות ומיותרות של מוצרים חדשים.
יש דברים שאחרים לא משתמשים בהם ואולי דווקא לי הם יועילו מאוד.
 לתת ולקבל בלי הוצאה כספית.

bottom of page