top of page
סינייה_והספל_ברחוב_הדסה_1_T-1140x641.jpg

20.11.2019 - עיריית כפר סבא:

בספסל נתינה כבר ישבת? האישה ששינתה את פני העיר

ספסלי הנתינה בבת ים

20.11.2019 - עיריית כפר סבא:

בספסל נתינה כבר ישבת? האישה ששינתה את פני העיר

%D7%A1%D7%A4%D7%A1%D7%9C-%D7%A0%D7%AA%D7

20.11.2019 - עיריית כפר סבא:

בספסל נתינה כבר ישבת? האישה ששינתה את פני העיר

ספסל נתינה בהרצליה

20.11.2019 - עיריית כפר סבא:

בספסל נתינה כבר ישבת? האישה ששינתה את פני העיר

ספסלי הנתינה בכפר סבא

20.11.2019 - עיריית כפר סבא:

בספסל נתינה כבר ישבת? האישה ששינתה את פני העיר

ספסל-נתינה-2.jpg

20.11.18 - אונלייף:

בספסל נתינה כבר ישבת? האישה ששינתה את פני העיר

bottom of page